Advocaten

Elke advocaat voert een algemene praktijk, maar richt zich in zijn of haar praktijk eveneens op een aantal specifieke, veelal met elkaar verwante rechtsgebieden. De lijnen bij Vroegindeweij & De Water Advocaten zijn kort. Daardoor is het mogelijk om snel bijstand van kantoorgenoten in te roepen, wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is.

Mr. W.J. (Wouter-Jan) Vroegindeweij

Email
wouterjan@vedw.nl

Meer

Wouter-Jan Vroegindeweij is partner bij Vroegindeweij & De Water Advocaten. De advocaat is een geboren en getogen Katwijker. Hij is opgeleid aan de Universiteit van Leiden waar hij in 1996 in het strafrecht is afgestudeerd. Na een periode als advocaat op andere advocatenkantoren in Rijnsburg en Katwijk, is hij in 2001 voor zichzelf begonnen onder de naam Advocatenkantoor Vroegindeweij in een pand aan Secretaris Varkevisserstraat 254.

De advocaat voert een algemene praktijk. Zijn praktijk concentreert zich op advisering over en beslechting van geschillen betreffende civiel- en bestuursrecht. Ook staat hij regelmatig bedrijven bij. Hij heeft door de jaren heen binnen het verbintenissen- en vennootschapsrecht ervaring opgedaan.

Mr. W.J. Vroegindeweij

Mr. P.J.W. (Peter) de Water

Email
peter@vedw.nl

Meer

Peter de Water is partner bij Vroegindeweij & De Water Advocaten. Na twintig jaar werkzaam te zijn geweest bij de politie is hij alweer geruime tijd werkzaam als advocaat. Eerst een aantal jaren bij een ander Katwijks advocatenkantoor en vanaf 2002 bij Vroegindeweij & De Water Advocaten. Peter studeerde aan de Universiteit van Leiden en is afgestudeerd in 1998. In 2008 heeft hij met succes het examen van de specialisatieopleiding Strafrecht van de NOvA afgelegd.

De advocaat voert een algemene praktijk. Daarbinnen vergt het commune strafrecht, waaronder geweldsdelicten en vermogensdelicten, veel van zijn tijd. Ook treedt hij op als advocaat bij bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz-zaken).

De advocaat is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de vereniging Psychiatrisch patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN).

Mr. P.J.W. de Water

Mr. A. (Adriaan) van Rijn

Email
adriaan@vedw.nl

Meer

Adriaan van Rijn studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden. In 2015 is hij in Den Haag beëdigd als advocaat. Tijdens zijn studie is hij enkele jaren werkzaam geweest als juridisch medewerker bij Vroegindeweij & De Water Advocaten.

De advocaat voert een algemene praktijk. Hij houdt zich onder andere bezig met het commune strafrecht, waaronder geweldsdelicten en vermogensdelicten. Ook behandelt hij zaken in het personen- en familierecht.

De advocaat richt zich met name op het arbeidsrecht, waarover hij ook zijn masterscriptie schreef. Hij onderhandelt namens werkgevers of werknemers en staat cliënten indien nodig bij ter terechtzitting.

De advocaat is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA).

Mr. A. van Rijn

Juridische diensten

Onze advocaten voeren een algemene advies- en procespraktijk, waarbij de nadruk ligt op ondernemersrecht, arbeidsrecht, huurrecht, bestuursrecht, strafrecht, aansprakelijkheidsrecht en personen- en familierecht. Gelet op de omvang van het kantoor zijn de lijnen kort en is het serviceniveau hoog.

Wij treden op voor zowel bedrijven als particulieren. Bijzondere interesse hebben wij voor de volgende rechtgebieden.

Arbeidsrecht

Bent u ontslagen of wilt u ontslag? Hoe moet ik de arbeidsovereenkomst uitleggen? Is het concurrentiebeding van toepassing? Bent u geschorst of wilt u iemand op non actief stellen? Wat zijn de werktijden en waar moeten deze verricht worden?

Aansprakelijkheidsrecht

Bent u aansprakelijk gesteld of wilt u iemand aansprakelijk stellen?

Ondernemersrecht

Wilt u een overeenkomst sluiten? Wilt u algemene voorwaarden of wilt u de voorwaarden laten toetsen? Wordt de overeenkomst niet of gebrekkig nagekomen? Wordt er niet of te laat betaald?

Huurrecht

Gedragen verhuurder en huurder zich als een goed verhuurder en een goed huurder? Zorgen andere huurders voor overlast? Is er sprake van voldoende woongenot? Worden de huurpenningen op tijd betaald? Is de huurverhoging niet te hoog? Is het mogelijk om de huurovereenkomst te beëindigen? Hoe beëindig ik de huurovereenkomst?

Bestuursrecht

Wordt er iets nieuws gebouwd in uw directe omgeving? Verandert de bestemming van een gebouw? Neemt de gemeente, de provincie, een minister of een ander bestuursorgaan een besluit waar u het niet mee eens bent? Is er wel voldoende rekening gehouden met uw belangen? Is een besluit wel goed voorbereid?

Letselschade

Bent u aangereden? Bent u mishandeld? Heeft een ander u letstel toegebracht en is die ander reeds aansprakelijk gesteld?

Burenrecht

Zorgt uw buurman of buurvrouw voor overlast? Heeft u een recht van overpad, maar kunt u hier geen gebruik van maken? Heeft u last van bomen of overhangende takken?

Beslagrecht

Heeft u een vordering op een ander en bent u er bang voor, dat de ander er voor zorgt, dat hij niet meer kan betalen? Is het mogelijk om beslag te leggen?

Milieurecht

Worden de eisen voor uw vergunning steeds aangescherpt? Bent u van mening, dat er sprake is van rechtsongelijkheid? Of bent u van mening, dat er ten onrechte een vergunning is verstrekt?

Personenrecht en Familierecht

Wat is het belang van uw kinderen? Wie heeft het gezag over uw kinderen? Betaalt u te veel alimentatie of krijgt u te weinig alimentatie? Is er een omgangsregeling vastgesteld? Wie krijgt het huis of de inboedelgoederen? Wie krijgt de auto of de boot?

Bemiddeling

Kunnen partijen samen met een bemiddelaar niet tot overeenstemming komen? Kan een procedure voorkomen worden of kan er een korte procedure worden gevolgd? Wat zijn de verschillen?

Strafrecht

Wil de politie u verhoren? Zit u in hechtenis? Moet u voor de strafrechter verschijnen? Hebt u een oproep gekregen om te getuigen? Wilt u getuigen laten horen?

Incasso's

Worden uw vorderingen niet betwist? Worden uw rekeningen toch niet betaald? No cure no fee voorwaarden: Kan er niet geïncasseerd worden, dan bent u geen honorarium verschuldigd. Kosten worden direct doorberekend, maar er zal geprobeerd worden deze op de wederpartij te verhalen. Wordt er na behandeling wel betaald, dat bent u 15% van het geïncasseerde bedrag verschuldigd (excl. BTW en kosten).

Contact

Vroegindeweij & De Water Advocaten is een advocatenkantoor dat inmiddels meer dan 10 jaar bestaat in Katwijk. Het kantoor is vanaf juli 2008 gevestigd in het gebouw 'De Hoeksteen' aan Burgersdijkstraat 7, dichtbij het winkelcentrum en de Boulevard van Katwijk aan Zee. De Hoeksteen was eerder een wijkgebouw van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. Na een grondige verbouwing was het pand geschikt als advocatenkantoor.

Openingstijden

Spreekuur

Elke maandagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur is er een spreekuur. U kunt dan zonder afspraak terecht voor een half uur gratis advies.

Op afspraak zijn ook andere dagen mogelijk. Ook dan is het eerste half uur gratis.

Adres

Grotere kaart weergeven